Wil je donateur worden?

logo-ANBIStrays Meet Holland is een officiële stichting zonder winstoogmerk en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30242185. Sinds april 2014 hebben we de ANBI-status. Dat betekent dat alle giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Je bent van harte welkom als donateur van onze stichting. Je kunt kiezen voor een maandelijkse overschrijving, maar natuurlijk ook 1x per kwartaal, halfjaar of heel jaar.

Om ons financieel steunen je nog makkelijker te maken, hebben we ons aangesloten bij Teaming, het internationale concept voor fondsenwerving via microdonaties. Voor maar één euro (jawel, 1 euro) per maand steun je ons (en natuurlijk, eventuele andere goede doelen). Doe mee >>> https://www.teaming.net/smh

Je giften kun je ook ‘gewoon’ overmaken naar:
Stichting Strays Meet Holland
IBAN: NL92 RBRB 0918 1140 47 (Regiobank)

Je kunt ons verder ook nog helpen, door:

  • mee te helpen met inzamelen van honden- en kattenvoer, ongeacht merk of eventuele verstreken houdbaarheidsdatum;*
  • contacten leggen voor sponsoring of donaties;
  • als standbemanning tijdens braderieën en andere bijeenkomsten in het land;
  • nieuwe spullen inzamelen voor loterijen tijdens evenementen;
  • vertellen over het werk dat wij doen aan andere dierenliefhebbers op zoek naar een goed doel;
  • donateur of sponsor worden;
  • een gift doen of ons opnemen in je testament – we zijn ANBI-erkend, wat betekent dat financiële ondersteuning aan ons fiscaal aftrekbaar is;
  • zelf een suggestie doen ter ondersteuning.

* Voor onze zwerfdieren is het niet belangrijk welk voer ze krijgen, maar dát ze voer krijgen. Dus als je voor ons mee wilt helpen inzamelen, zijn wij daar hartstikke blij mee.

Heb je andere ideeën of vragen? Mail ons >>> info@straysmeetholland.nl.

Verantwoording

Onze financiële verslaglegging vind je hier.