Natuurlijk laten we zien hoe het ons financieel vergaat. Hieronder vind je de meest recente cijfers:

Oudere verslagen zijn op aanvraag verkrijgbaar, net als al je vragen en opmerkingen.

 

PS We zijn ANBI-erkend, dus … 

Spain Meets Holland is een officiële stichting zonder winstoogmerk en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30242185.

Sinds april 2014 hebben we de ANBI-status. Dat betekent dat alle giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wil je ons financieel steunen:

Stichting Spain Meets Holland
IBAN: NL92 RBRB 0918 1140 47 (Regiobank)