Natuurlijk laten we zien hoe het ons financieel vergaat. Hieronder vind je de meest recente cijfers:

Oudere verslagen zijn per mail op aanvraag verkrijgbaar, al je vragen en opmerkingen zijn natuurlijk ook via die weg van harte welkom.

Enne… We zijn ANBI-erkend. Dus… 

Strays Meet Holland is een officiële stichting zonder winstoogmerk en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30242185.

Sinds april 2014 hebben we de ANBI-status. Dat betekent dat alle giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wil je ons financieel steunen?

Stichting Strays Meet Holland
IBAN: NL92 RBRB 0918 1140 47 (Regiobank)

Om ons financieel te helpen je nog makkelijker te maken, hebben we ons aangesloten bij Teaming, het internationale concept voor fondsenwerving via microdonaties. Voor maar één euro – jawel, 1 euro – per maand steun je ons (en natuurlijk, eventuele andere goede doelen). Doe je mee? >>> https://www.teaming.net/smh